H77a6636b
Rhedelijk Cultureel

Dé plek voor verbinding
en ontwikkeling


Snel naar

Actueel

Agenda

Wat doen wij?

Rhedelijk Cultureel is een stichting die door middel van muziek, theater en dans aansluit bij maatschappelijke vraagstukken, streeft naar een zo groot mogelijke ontwikkeling van het jonge-, jongeren- en professioneel talent en een plek biedt waar verbinding met deelnemers en de wijde regio centraal staat. De stichting bestaat sinds augustus 2015. We zijn een kernteam van vier vaste medewerkers en veertig zelfstandig ondernemers die ruime ervaring hebben als producent en organisator van grote producties en evenementen.

Onze visie bestaat uit 10 speerpunten

We verduurzamen

We leggen ons toe op hergebruik en energiearm produceren. Maar ook op toekomstbestendige samenwerkingen, vaste verbinding, culturele en het creëren van sociale houdbaarheid. 

1

We werken inclusief

Doelgroepen staan in verbinding met elkaar, helpen wordt gewoon, ideeën worden breed gedeeld, we herkennen de beperking en tegelijkertijd erkennen we de kracht.

2

We zetten in op talent

Ambachten worden overgedragen, kennis wordt gedeeld, we gaan naar buiten toe en we ontwikkelen jonge mensen in tal van disciplines. We zetten jonge mensen in hun kracht en laten oude(re) mensen overdragen.

3

We werken sociaal

We zijn zo toegankelijk mogelijk voor iedereen, we werken samen om toegankelijkheid te vergroten en we betrekken bijzondere doelgroepen actief bij activiteiten. We verkleinen de verschillen tussen arm en rijk, afkomst en religie, fysieke en verstandelijke beperking.

4

We zorgen

We hebben zicht op problematiek, we investeren in begeleiding (zowel professioneel als met vrijwilligers), we winnen samen kennis en vaardigheden in, we coachen en we ontzorgen waar kan. We centraliseren en decentraliseren.

5

We creëren

We maken bijzondere dingen, we zetten creativiteit om in beleving, we zorgen dat iedereen zich kan verwonderen. We benutten professionals uit de gemeente en uit de regio en geven de creatie evengoed aan jeugd en jongeren.

6

We programmeren

We programmeren breed en breed toegankelijk. Het podium is voor talent en het podium zorgt voor een nieuwe kans aan jonge professionals. Het podium geeft nieuwe inzichten en het podium is voor alle kunstdisciplines.

7

We leren

We leren ongedwongen, maar gericht. We coachen en trainen. We sluiten de netwerken en stellen ze weer open. We leren kennismaken, verbreden, verdiepen en professionaliseren. We geven door en ontvangen.

8

We bruisen

We geven energie. We geven onszelf. We geven hart voor de zaak. We geven de lach en een traan en we maken dat zichtbaar, voelbaar, hoorbaar. We kunnen alles proeven (letterlijk en figuurlijk).

9

We doen het nu

Nu is het moment. We voelen de urgentie, de noodzaak, de intrinsieke motivatie om een steentje bij te dragen aan een stukje Nederlandse samenleving. En we zoeken. Niet naar brons of zilver. We zoeken Rhedens goud en geven het de hele regio, Nederland terug.

10

Actueel

Nieuws en Blogs

Ann & Meander

Je kunt nu, dankzij de jarige gemeente Rheden, met € 4,50 korting, je tickets boeken voor het zomerspektakel Ann & Meander! Op 6, 7 en 8 juli speelt deze voorstelling in openluchttheater De Pinkenberg.


Over Ann & Meander

Ann en Meander kennen elkaar al lang. Elke ochtend, als Ann naar de markt loopt en Meander al druk in de weer is bestellingen van baksteen te leveren aan de rijke bazen van Velp, komen ze elkaar tegen.

Meander houdt van Ann en Ann van Meander. Maar Ann wil rijk trouwen. Dan heeft ze een beetje uitzicht op rijk leven in plaats van de krassen en wondjes die ze overhoudt aan het bramen plukken.

Voor de muren van kasteel Biljoen ontrafelt zich een op ware feiten gebaseerd Shakespeareaans epos vol humor en tragiek. Want als Ann met baron Van Hardenbroek trouwt, Anna Paulowna van Rusland haar intrek neemt in kasteel Biljoen en Meander het Velpse goud vindt? Dan wordt alles ineens anders.

Ann & Meander is een spectaculaire, humoristische en tegelijkertijd ontroerende muziektheatervoorstelling gemaakt door meer dan 160 talenten uit Rheden, in samenwerking met o.a. Cultuurbedrijf RiQQ, JLS-Productions en Create Dance.

Actueel post afbeelding

nieuws

Onze medewerkers

Aansluiten bij
het bestuur
óf samenwerken?

Neem dan contact op met Jowin Heemskerk

Downloadjaarverslag

Wij werken o.a. samen met

Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Logo 7
Logo 8