Doorlopende leerlijnen

In overleg met jouw school ontwikkelen we coaching op maat en geven we advies om doorlopende leerlijnen muziek en theater handvatten te geven. De doorlopende leerlijnen die Rhedelijk Cultureel ontwikkelt zijn concreet, bondig en makkelijk inzetbaar.

Bij de doorlopende leerlijnen hanteert Rhedelijk Cultureel drie uitgangspunten:

  1. Het sociaal element bij de beoefening van een podiumkunst is belangrijk en staat voorop! Plezier, vertrouwen en durf zijn dé uitgangspunten voor een geslaagde leerlijn.
  2. Leerlijnen bieden de leerling een ontwikkeling die niet alleen kunstvakinhoudelijk maar ook breder inzetbaar zijn en richten zich onder meer op samenwerking, presentatievaardigheden, fysieke vaardigheden en analytische vaardigheden. De leerling leert te staan voor wie hij is en wat hij te vertellen heeft. Hij maakt gemakkelijk contact met een groep en weet zelfverzekerd en overzichtelijk uit zijn woorden te komen.
  3. Leerlijnen worden, na coaching, voor een groot deel uitgevoerd door de leerkrachten. Aanvullend kan Rhedelijk Cultureel (of waar nodig een collega van ons) invulling geven aan onderdelen van de leerlijn. De docenten kunnen opdrachten geven, bedenken en coachen. Ze krijgen tools voor het coachen tijdens opdrachten en het geven van feedback. Ze zijn in staat om een groep of individu te begeleiden tijdens muziek- en/of theateropdrachten, maar ook een spreekbeurt, taal of zelfs de groep-8-musical.

Voor het ontwikkelen van een leerlijn is het onderstaande traject denkbaar:

  1. Inventarisatie van de behoeftes bij de schoolleiding en de docenten
  2. Onderzoek naar de missie en visie t.a.v. kunstbeleid van de school
  3. Bepalen van de doelen t.a.v. het kunstbeleid
  4. Theoretische uitwerking van de doelen
  5. Praktijkgerichte uitwerking d.m.v. voorbeeldlessen
  6. Praktijkgerichte uitwerking door groeps- en individuele coaching van leerkrachten
  7. Evaluatie en bijstelling van de leerlijn (inclusief meerjaren monitoring)

Afhankelijk van de wensen van jouw school maken wij graag een offerte op maat

Neem contact op met Jowin Heemskerk (06 42 42 38 75 of info@rhedelijkcultureel.nl) voor meer informatie.

Als jij ook Rhedelijk Cultureel bent dan houden we je graag op de hoogte van onze leuke en spannende activiteiten.

Schrijf je daarom snel in en je zult niets missen! :-)

Lees onze Privacybeleid.

Schrijf je nu in!