Bestuursleden gezocht – Rhedelijk Cultureel

Bestuursleden gezocht

Rhedelijk Cultureel is een stichting die door middel van  muziek, theater en dans aansluit bij maatschappelijke vraagstukken en streeft naar een zo groot mogelijke ontwikkeling van het (jonge-, jongeren- en professioneel-) talent en biedt een plek waar verbinding met deelnemers en de wijde regio centraal staat.  

Rhedelijk Cultureel kent binnen haar organisatie vijf pijlers: buitenschoolse kunsteducatie, binnenschoolse kunsteducatie, een productiehuis, ondersteuning van amateurkunst en evenementen. Steeds vaker is Rhedelijk Cultureel actief in de regio Deventer-Arnhem-Nijmegen.

Stichting Rhedelijk Cultureel bestaat sinds augustus 2015. De organisatie bestaat uit een kernteam van acht vaste medewerkers en vijftig zelfstandig ondernemers die ruime ervaring hebben als docent, uitvoerend kunstenaar, producent en/of organisator van grote producties en evenementen. Rhedelijk Cultureel werkt op een ondernemende wijze en prefereert korte lijnen. 

Rhedelijk Cultureel voert per jaar zo’n vijftien projecten uit, verzorgt lessen op haar muziek- en theaterschool en is betrokken bij zeven evenementen. Daarnaast verzorgt zij lessen, workshops en trainingen in het onderwijs en speelt zij professionele voorstellingen door het hele land. 

Rhedelijk Cultureel zoekt voor haar bestuur twee nieuwe bestuursleden

Het betreft onbezoldigde functies voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal één termijn.

Wij zoeken een (nieuwe) penningmeester en een algemeen lid en breiden op die manier uit naar een bestuur van vijf leden. 

Kerntaken van het bestuur zijn:

  • Vaststellen van het meerjarenbeleid
  • Vaststellen van de jaarbegroting en jaarrekening
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie
  • Goedkeuring verlenen aan voorgenomen directiebesluiten omtrent de inrichting van de organisatie, personele aangelegenheden, financieel beheer.

Competenties die wij, verdeeld over de twee nieuwe bestuursleden, zoeken zijn:

  • HBO/WO denkniveau
  • Kennis van en affiniteit met financiële bedrijfsvoering
  • Kennis van en affiniteit met de culturele sector
  • Betrokkenheid bij de gemeente Rheden en haar directe regio
  • Bestuurlijke ervaring

We vergaderen zes keer per jaar in Dieren. 

Aanvullende informatie of reageren?

Voor meer informatie over de bestuursfuncties kunt u contact op nemen met Cathelijne Maat (voorzitter / cathelijnemaat@yahoo.com) of Jowin Heemskerk (directeur / jowin@rhedelijkcultureel.nl, 06 42 42 38 75).  

Als jij ook Rhedelijk Cultureel bent dan houden we je graag op de hoogte van onze leuke en spannende activiteiten.

Schrijf je daarom snel in en je zult niets missen! :-)

Lees onze Privacybeleid.